i-Co
Administratie- en belastingconsulenten
Ekkersrijt 4204 | 5692 DE Son en Breugel| Tel: 0499 464411

Disclaimer

Doel

Deze internetsite heeft als doel de bezoeker te informeren over de organisatie I-Co (Information Controlling) en haar activiteiten en diensten. De informatie op deze internetsite heeft dan ook een uitsluitend indicatief en informatief karakter. De internetsite omvat met nadruk geen aanbod tot het verrichten van werkzaamheden, het verlenen van diensten of het geven van advies. De bezoeker is en blijft zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de op deze internetsite gepuliceerde informatie.

Rechten

Alle rechten met betrekking tot (alle onderdelen van ) deze internetsite berusten uitsluitend bij I-Co, voor zover ze niet (tevens) aan derden toekomen. Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van I-Co niet toegestaan de inhoud van deze website of delen daarvan voor andere doelen te gebruiken. I-Co behoudt zich het recht de inhoud van deze internetsite te allen tijde te wijzigen of te verwijderen zonder daarover voorafgaande mededeling te hoeven doen.

Aansprakelijkheid

De informatie op deze internetsite is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat bepaalde informatie verouderd of niet (meer) correct is. I-Co aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de aangeboden informatie.

Op deze internetsite zijn hyperlinks naar andere internetsites opgenomen die niet door I-Co worden beheerd. I-Co heeft geen enkele invloed op de inhoud, het gebruik en beschikbaarheid van deze internetsites. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud en toepassing van deze site wordt door I-Co dan ook uitgesloten.

I-co is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het oproepen of raadplegen van (onderdelen van) deze internetsite door computervirussen.

De algemene voorwaarden van I-Co (Information Controlling) zijn gedeponeerd bij de de Kamer van Koophandel onder nummer: 17125283 en zijn tevens via deze internetsite te downloaden.